top of page

Zásady ochrany osobních údajů

 

Poslední aktualizace: 15. února 2024

Pokud jste zákazníkem Solenkraft SE, odběratelem novinek nebo "jen" návštěvníkem stránek svěřujete nám své osobní údaje. Seznamte se s tím, jak je chráníme, s našimi zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsme tým společnosti Solenkraft SE, IČ: 19200102, se sídlem nám. 1. máje 630, 253 01 Hostivice, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka H 2623.

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Naše webové stránky, kterých se tyto zásady týkají, jsou: www.solenkraft.com, www.solenkraft.cz a www.solenkraft.sk.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese info@solenkraft.com. Rádi vám na vaše otázky odpovíme. 

 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

Poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení),

 • kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo),

 • adresní údaje 

 • fakturační údaje 

 • údaje o míře a způsobu využívání služeb (např. historie objednaných služeb nebo produktů),

 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě.
   

Osobní údaje identifikační, kontaktní, adresní a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.

  

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit a zaslat přístupy do webového rozhraní nebo provizního programu. 

 

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte jakoukoli službu nebo jiný produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Marketing - zasílání personalizovaných newsletterů (oprávněný zájem / souhlas)

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašem pohlaví a údaje o vašem chování na webu (např. na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte), využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Nechceme vám posílat letáky, které vás nezajímají. Proto sledujeme, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte, se vám snažíme přizpůsobit obsah těchto e-mailů. 

 

Pokud jste naším zákazníkem, vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky. 

 

Pokud od nás získáváte vzdělávání zdarma (e-book) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.

 

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo. 

 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku a Instagramu, a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Fotografie a video záznamy ze sezení

Na některých sezeních pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a soc. sítích. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu. Pokud si nepřejete být součástí našich záznamů, neváhejte nás informovat pomocí našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Všichni táhneme za jeden provaz a o vaše údaje pečujeme jako o své vlastní.

 

​Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou. 

Většinu zpracovatelských operací nám zabezpečuje platforma Wix a jej aplikácie - napr. Wix Stores, Visitor Analytics, Wix Chat, Wix Bookings, Wix Pricing Plans, Wix Email Marketing,  Cookie Alert Pop-Up, Wix Online Programs, atd.

Wix, nám poskytuje nástroj pro správu a zabezpečení vašich dat. Tato platforma nám pomáhá udržovat vaše údaje v bezpečí a zároveň nám umožňuje poskytovat vám co nejlepší služby.

 

Pomocí Wixu uchováváme a spravujeme následující informace:

 1. Osobní údaje: Tyto údaje zahrnují vaše kontaktní informace, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, které nám poskytujete při vytváření účtu nebo při objednávání služeb.

 2. Transakční údaje: Pokud provedete nákup na našich stránkách, Wix nám pomáhá spravovat transakční údaje, včetně podrobností o vaší platbě a informací o vaší objednávce.

 3. Údaje o interakci s naší stránkou: Wix nám také umožňuje sledovat, jak interagujete s naší stránkou. To zahrnuje stránky, které navštěvujete, jak dlouho na nich zůstáváte, jaké produkty si prohlížíte a jaké akce provádíte.

 4. Informace o rezervacích: Pokud si u nás zarezervujete službu, Wix nám pomáhá spravovat tyto rezervační informace. To zahrnujě informace o tom, jaké služby jste si rezervovali, kdy jste si je rezervovali a jaké jsou vaše preference.
   

Všechny tyto informace nám pomáhají poskytovat vám lepší a efektivnější služby. Wix nám také pomáhá chránit vaše údaje tím, že je uchovává v bezpečí a zabezpečeném prostředí​.

 

Takisto Google Analytics a v případě vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy.

 

Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

 

Cookies

Tento web pro správné fungování, statistické a marketingové funkce využívá soubory cookies. Více informací o jejich zpracování a použití najdete na této stránce.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předávání dat mimo evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@solenkraft.com

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Toto právo můžete využít zdarma, a to až pro 3 dotazy ročně. Další dotazy budou zpoplatněny částkou 333 Kč za jeden dotaz. 

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

 • Právo vznést námitku. Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně. 

 • Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

 

V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

bottom of page